Gradite halu i potrebni su Vam sendvič paneli?

Pošaljite nam zahtev i naši administratori će u najkraćem roku isti objaviti na stranici i učiniti ga vidljivim proizvodačima panela.

Vaše zahteve možete slati putem elektronske pošte, a za dodatne informacije kontaktirajte nas.

Sendvič paneli

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9006/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm, 3 rebra
Atesti: /
Dimenzije: dužina 6.7m
Broj komada: 60
Površina: 402m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Niš
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 10.05.2016.

Zidni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9006/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm
Atesti: /
Dimenzije: 48 komada (1000x5000m), 24 komada (1000x3400), 4 komada (1000x4900m), 2 komada (1000x6200m)
Broj komada: 78
Površina: 354m2
Boja: Ral 9002/9002
Mesto isporuke: Niš
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 10.05.2016.

Zidni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9006/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm, profilacija mikro (dijamant)/minibox
Atesti: /
Dimenzije: dužina 5 i 6m
Broj komada: /
Površina: 460m2
Boja: Ral 9002/9002
Mesto isporuke: Beograd
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 21.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9006/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm, 3 ili 5 rebara
Atesti: /
Dimenzije: dužina 8.5m
Broj komada: 62
Površina: 527m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Beograd
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 21.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: PUR 50mm, 5 rebara, Ral 9006/9002, debljina lima 0,4/0,4mm
Atesti: Nema
Dužina: 9m, 7m, 3m
Broj komada: svaka dužina po19 komada
Površina: 360m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Popovac, Parać
in
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 20.04.2016.

 

Zidni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9002/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm, profilacija mikro (dijamant)/minibox
Atesti: /
Dimenzije: dužina do 3,4m
Broj komada: /
Površina: 212m2
Boja: Ral 9002/9002
Mesto isporuke: Zemun
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 19.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9002/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm, 3 ili 5 rebara
Atesti: /
Dimenzije: dužina do 4m
Broj komada: /
Površina: 94.5m2
Boja: Ral 9002/9002
Mesto isporuke: Zemun
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 19.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 30mm, 5 rebara, Ral 9006/9002, debljina lima, gore 0,5mm/dole folija ili plastika (povoljnija varijanta)
Atesti: /
Dimenzije: dužina 8m
Broj komada: 60
Površina: 480m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Aranđelovac
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 16.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, 3 ili 5 rebara, Ral 9006/9002, debljina lima 0,4/0,4mm
Atesti: /
Dimenzije: dužina 8m
Broj komada: 60
Površina: 480m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Aranđelovac
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 16.04.2016.

Zidni paneli-Tender završen

Specifikacija: Poliuretan PUR 50mm, Ral 9006/9002, debljina lima, 0,4/0,4mm, profilacija mikro (dijamant)/minibox
Atesti: /
Dimenzije: dužina 4,5m
Broj komada: /
Površina: 398m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Aranđelovac
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 16.04.2016.

Fasadni paneli-Tender završen

Specifikacija: MW 150mm, Ral 9006/9002, debljina lima 0,6/0,5mm ili slicno, normalni ili skriveni spoj
Atesti: Atesti o protivpožarnosti
Dimenzije: dužina 6m
Broj komada: /
Površina: 2300m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Beograd
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 15.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: MW 150mm, 5 rebara, Ral 9006/9002, debljina lima 0,6/0,5mm ili slicno
Atesti: Atesti o protivpožarnosti
Dimenzije: dužina oko 9m
Broj komada: /
Površina: 3200m2
Boja: Ral 9006/9002
Mesto isporuke: Beograd
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 15.04.2016.

Krovni paneli-Tender završen

Specifikacija: PUR 50mm, 5 rebara, Ral 9006/9002, debljina lima 0,4/0,4mm
Atesti: Nema
Dimenzije: 13,0mx1,0m
Broj komada: 70
Boja: Metalik siva
Mesto isporuke: Kosovska Kamenica
Ponude slati na e-mail: office@metalnekonstrukcije.rs
Datum postavljanja tendera: 13.04.2016.