Projekat konstrukcije

  1. Izbor konstruktivnog sistema

Prilikom izbora ovog sistema treba voditi računa o nameni konstrukcije kao i o nosivosti zemljišta na kome se fundira objekat. Konstruktivni sistem može biti: sistem proste grede, sistem kontinualne grede, ramovski sistem, lučni sistem.....

  1. Statički proračun

Kao početak proračuna prikazuje se tehnički opis koji sadrži tekstualna objašnjenja svih usvojenih konstruktivnih elemenata konstrukcije kao i podatke o nosivosti zemljišta, metode koje su korišćene u samom proračunu konstrukcije.

Naredni korak  je analiza opterećenja. U ovoj fazi je potrebno predvideti sva moguća opterećenja koja mogu da deluju na konstrukciju kao i sve moguće proračunske kombinacije opterećenja. U Srbiji su još uvek na snazi SRPS (JUS) standardi, koji su dosta jednostavniji u odnosu na EUROCODE. U Srbiji će EUROCODE početi da se primenjuje u potpunosti od 2017. godine kada SRPS standardi prestaju da važe za stalno, posle 40 godina primenjivanja.

  1. Dimenzionisanje

Prilikom dimenzionisanja konstruktivnih elemenata konstrukcije kao i konstrukcije kao celine mogu da se koriste dve metode proračuna:

  • Klasične metode teorije konstrukcija: dekompozicija konstrukcije na osnovne elemente ( (rožnjače, sekundarni nosači, glavni nosači, stubovi... ) i sračunavanje statičkih uticaja (M, T, N, R...) prema kojima vršimo dimenzionisanje elemenata kontrukcije. Redosled proračuna je “odozgo nadole” - od najviših nivoa objekta ka nižim, u skladu sa planom pozicija.

  • Metoda konačnih elemenata: uz primenu računarskih programa. Noseća konstrukcija objekta se može sračunati i u celini, bez ograničenja u pogledu statičke/deformacijske neodređenosti. Na osnovu dobijenih statičkih uticaja moguće je i dimenzionisanje elemenata noseće konstrukcije u okviru istog ili nekog drugog softvera. Redosled proračuna praktično gubi smisao ako se konstrukcija proračunava kao celina.

  1. Konstruisanje

Izrada detaljnih crteža svih konstruktivnih elemenata i veza potrebnih za izradu konstrukcije u radionici i montažu na gradilištu - Skup svih detaljnih crteža se naziva radionička dokumentacija - Razmera crteža radioničke dok. je 1:10, 1:5, 1:2, 1:1, najčešće u 3 projekcije, eventualno i u aksonometriji - Na osnovu ove dokumentacije tehnolozi u radionici razrađuju tehnološke postupke za izradu svakog elementa.

Projekat konstrukcije
Projekat konstrukcije

Projekat konstrukcije