Ukoliko su Vam potrebni radionički detalji za izradu vaše konstrukcije ili za potrebe izrade projekta za izvođenje, kontaktirajte nas. Naša stručna služba će vas pažljivo saslušati i u kratkom vremenskom roku ponuditi najoptimalnije rešenje.

Napomena: Kliknite na sliku za uvećanje.

Radionički detalji

Radionički nastavak pojasnog štapa rešetkastog nosača

Oslonac krovnog rešetkastog nosača na nosećem stubu

Montažni nastavak krovnog rešetkastog nosača

Detalj oslonca
HOP

Detalj veze rigle i stuba,
raspon L=24m

Oslonac dva krovna rešetkasta nosača na jednom stubu

Detalj veze rigle i stuba,
raspon L=12m

Detalj veze dve rigle raspon L=24m

Veza dve rigle raspon L=12m (detalj)

Detalj veze stuba i resetkastog nosača

Detalj veze dve rigle

 Veza krovnog sprega na šrafljenje (detalj)

Detalj veze fasadnog sprega na šrafljenje

Veza stuba i rigle (detalj)

 Veza kalkanskog stuba i rešetkastog nosača

Radionički detalji