Naziv preduzeća: Žica-Mont Kapital dooel

Vlasnik: Rista Kocev

Telefon: +389 (78) 670-129

e-mail: zicamont@yahoo.com

Adresa: Kalauzliska br.34, 2420 Radoviš

Država: Makedonija

Delatnost preduzeća:

  • Prodaja i ugradnja sendvič panela (Lattonedil sendvič paneli)
  • Prodaja i montaža čeličnih konstrukcija

Video: Montaža krovnih sendvič panela, Prilep