Na stranici projektovanje možete postaviti vaše zahteve za idejna rešenja, statičke proračune konstrukcija i temelja kao i radioničke detalje

Svoje zahteve možete slati putem elektronske pošte, a naši administratori će u najkraćem roku iste postaviti na stranici.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.  

Projektovanje

1. Izrada PGD-projekta za građevinsku dozvolu-završeno
Objekat: Poslovni servis za kamione za lične potrebe sa kancelarijama
Spratnost:
Prizemlje
Bruto površina:
363m2
Lokacija:
Pirot
Projekat treba da sadrži:
- projekat arhitekture, konstrukcije,  vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, elaborat zaštite od požara, izvršena tehnička kontrola.
2. PGD- Izrada projekta za građevinsku dozvolu-završeno
Objekat: Poslovni tenički pregled za teretna vozila
Spratnost:
Prizemlje
Dimenzija:
23x9m
Bruto površina:
207m2
Lokacija: Pirot
Projekat treba da sadrži:
- projekat arhitekture, konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, elaborat zaštite od pozara, zvršena tehnička kontrola.
3. Izrada IDR-Idejnog rešenja za potrebe dobijanja lokacijskih uslova, zatim izrada PGD-projekta za građevinsku dozvolu-završeno
Objekat: Poslovni auto servis
Spratnost:
Prizemlje
Diemenzija:
25x10m
Bruto površina:
250m2
Lokacija:
Aleksinac
Projekat treba da sadrži:
- projekat arhitekture, konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, elaborat zaštite od požara, izvršena tehnička kontrola.
Napomena: Posebno dati ponudu za IDR-Idejno rešenje, a posebno za PGD-projekat za građevinsku dozvolu.
4. IDR- Izrada idejnog rešenja za potrebe dobijanja lokacijskih uslova, zatim izrada PGD-projekta za građevinsku dozvolu-završeno

Objekat: Skladište robe
Bruto površina: 210m2
Lokacija: Beograd
Projekat treba da sadrži:
- projekat arhitekture, konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, elaborat zaštite od požara, izvršena tehnička kontrola.
Napomena: Posebno dati ponudu za IDR-Idejno rešenje, a posebno za PGD-projekat za građevinsku dozvolu.

5. Izrada IDR-Idejnog rešenja za potrebe dobijanja lokacijskih uslova, zatim izrada PGD-projekta za građevinsku dozvolu-završeno
Objekat: Skladište robe (prizemlje) i administrativni blok P+3 (prizemlje+3 sprata)
*prodavnica bicikala, servis, kancelarije, prateće prostorije, showroom i kongresna sala*
Površina:
2820m2 od čega je  površina magacina 2100m2,  a površina administrativnog bloka 720m2.
Lokacija:
Kruševac
Projekat treba da sadrži:
- projekat arhitekture, konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, elaborat zaštite od požara, dojava požara, elaborat energetske efikasnosti, izvršena tehnička kontrola.
Napomena: Posebno dati ponudu za IDR-Idejno rešenje, a posebno za PGD-projekat za građevinsku dozvolu.